ВиК София-област изпълни през 2023 г. 42 инвестиционни обекта в експлоатационен район Годеч

Годеч

Бяха завършени и 288 неотложни ремонта по ВиК съоръженията 

През 2023 г. ВиК София-област инвестира в изпълнението на 42 инвестиционни обекта за подобряване на услугите в експлоатационен район Годеч, включително монтаж на приходни водомери. За същия период бяха изпълнени и общо 288 неотложни ремонта по съоръженията на водопроводната и канализационна мрежа на района.

„Община Годеч е шеста по територия в София – област, но със сравнително малък брой постоянно живущи в нейните 20 населени места. Броят на жителите се увеличава осезаемо през почивните дни. Релефът е разнообразен със сравнително високо средно надморско равнище, между 700 и 1400 м. Това предполага и специфичен подход при поддръжката на съоръженията от ВиК мрежата. Приоритет за нас е и повишаване на енергийната ефективност“, каза Владимир Василев, ръководител на експлоатационен район Годеч. “С общината имаме много добро сътрудничество и заедно изпълняваме обекти за подобряване на водоснабдяването в района”, допълни Василев.

Спецификата на общината изисква и внимателен анализ и планиране на инвестиционни и ремонтни дейности, за да се постигне оптимална ефективност. В резултат на анализ на проблемите на водопроводната и канализационна мрежи на район Годеч и възможностите за тяхното решаване, бяха определени и инвестиционните проекти, които да бъдат изпълнявани със собствени средства.

През 2023 г в община Годеч ВиК София-област изпълни със собствени средства 12 обекта, свързани с рехабилитацията и разширението на водопроводната мрежа и изгради 20 сградни водопроводни отклонения. За мониторинг и контрол на неотчетените водни количества, бяха монтирани приходни водомери.  

При рехабилитацията и подмяната на съоръженията от водопроводната мрежа се използват съвременни материали, което осигурява по-добри експлоатационни характеристики и намаляване на броя на авариите в дългосрочен план, а с това се подобрява услугата за клиентите и се ограничават неудобствата за тях.

Както и в останалите експлоатационни райони, обслужвани от ВиК София-област, за Годеч най-големите предизвикателства са контролът и намаляване на неотчетените водни количества и ефективен мониторинг на водоподаването и водопотреблението.

През 2023 . на територията на община Годеч, ВиК София-област изпълни 288 бр. неотложни ремонта, в т.ч. 43 бр. на довеждащи водопроводи, 159 на участъци от селищната водопроводна мрежа и 61 бр. на сградни водопроводни отклонения. Ремонтирани бяха помпи за водоснабдяване, оборудване и апаратура, свързани с дейността, канали и канални отклонения.

Водоснабдяването в експлоатационен район Годеч се осъществява главно чрез каптажи, дренажни съоръжения и повърхностни водоизточници. Поддръжката на доброто експлоатационно състояние на тези елементи от водоснабдителната инфраструктура на района изисква последователност на мерките и професионален подход.

През 2024 г. ВиК София-област продължава изпълнението на инвестиционна и ремонтна програма, която да осигури устойчиво експлоатационно състояние на съоръженията.

Община Годеч