„ВиК“ ЕООД – София постигна международни стандарти за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа

„Вик“ ЕООД – София с удоволствие съобщава, че успешно изпълни указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и придоби сертификати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Сертификатите, който получихме, сa доказателство, че „Вик“ ЕООД – София изпълнява международните стандарти за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа . С придобиването им ние удължаваме своята ангажираност към нашите клиенти и партньори и заявяваме че ще продължим да използваме само най-добрите практики. Ще насърчаваме постоянно развитие и подобрения.

Ние сме горди да споделим това постижение и сме готови да продължим да постигаме високи стандарти в услуги, които предоставяме.

Благодарим на нашите служители за положените усилия и стремежът към повишение качеството, както и на нашите клиенти за тяхната подкрепа и доверие.