Важно: Ограничете поливането и пълненето на басейни през лятото, за да запазим питейната вода

Уважаеми жители на Софийска област,

В разгара на летните месеци, идва и времето за наслаждаване на слънцето и приятните топли дни. Трябва обаче да бъдем особено внимателни с управлението на един от най-ценните ресурси – питейната вода. През този период дебитът на водоизточниците значително намалява и затова е важно да бъдем отговорни и да не използваме тази вода за напояване на градини или пълнене на басейни.

Поливането на градини с питейната вода не само допринася за ненужно разходване на ограничения ресурс, но и довежда до проблеми с водоснабдяването, особено в критичните зони. Като общество, трябва да сме солидарни и да помислим за нуждите на всички жители. Подобни практики довеждат до неравенство – доматите в по-ниските части на населените места могат да бъдат поливани, докато хората в по-високите части остават без вода за пиене.

Като ваш ВиК оператор, ние се стремим да предоставим качествена услуга, но това изисква съвместни усилия. Вярваме, че тази статия ще допринесе за по-голяма информираност и по-отговорно отношение към използване на питейна вода.

Помислете за бъдещето и бъдете част от решението! Единни в усилията си, можем да запазим нашата питейна вода и да я използваме с ум и грижа. Заедно можем да гарантираме, че всеки жител на София област ще има достъп до необходимото количество питейна вода през цялата година.

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!

С уважение

Екипът на „ВиК“ ЕООД – София