Уведомление до жителите на гр. Костенец

Уведомяваме Ви, че във връзка с подмяна на довеждащ водопровод за гр. Костенец е нарушено водоснабдяването на града. Община Костенец е уведомена за предприемане на необходимите мерки. Ремонтните работи по водопровода се извършват от ДЗЗД “КАРИМПЕКС – МИКО – Д”, а  възложител на обекта е Община Костенец.