Уважаеми жители на град Етрополе

* Ново : Информираме Ви, че водоснабдяването на град Етрополе постепенно се нормализира. Екип на ВиК Етрополе е на място в помпена станция Поповец. Възстановена е работата на съоръжението и нивото на напорния резервоар се повишава.

Работата по ПСОВ Етрополе също продължава. Имаме екипи на място, които активно работят за възстановяване на функционирането на станцията.

Уверяваме Ви, че продължаваме да отделяме голямо внимание на ситуацията и да следим всяко ново развитие

Информираме Ви, че в резултат на продължителните проливни дъждове, екипите на ВиК в район Етрополе са изправени пред значителни затруднения;

В настоящия момент, помпена станция Поповец е недостъпна поради придошлите води.

Нивото на напорния резервоар намалява. Непрекъснато следим ситуацията и при първа възможност екипите ще се отправят към  речните водохващания. Необходимо е да отбележим, че водохващанията са под силно влияние на метеорологичните условия, поради своя характер и тип.

Също така Ви уведомяваме, че пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Етрополе е наводнена  и в момента на място са и екипи на пожарна безопасност.

Продължаваме да следим ситуацията внимателно и да Ви информираме своевременно за всяка промяна или ново развитие. Предприети  са всички възможни мерки, за да осигурим нормализиране на работата на ВиК мрежите и съоръженията  в района.