Технически сътрудник

Основни задължения и отговорности:

 • Получава постъпващата кореспонденция на управителя на дружеството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от управителя или конкретни изпълнители.
 • Набира и оформя текстовете на документи, води протоколи от заседания. Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред.
 • Организира телефонните разговори на управителя, приема и изпраща имейли, обработва и систематизира получената информация и я докладва на управителя. Приема и предава документи за подпис от управителя и лични заявления от работниците и служителите.
 • Осигурява повикването на работници и служители при управителя и прием на външни посетители в съответствие с установения ред. Осъществява телефонна връзка или конферентна връзка между ръководителя и лицата, с които той желае да разговаря. Размножава писмени материали в необходимия брой екземпляри. Уведомява управителя за получени телефонни обаждания.
 • Води деловодството, като завежда входяща и изходяща документация.

Изисквания към кандидатите:

 • Компютърна грамотност (MS Office) Excel, Word;
 • Отговорност, организираност, инициативност, лоялност, коректност, умения за работа в екип и много добри комуникативни умения;

Фирмата предлага:

 • Трудов договор на пълно работно време;
 • Дългосрочни трудови отношения;
 • Коректно възнаграждение и навременно заплащане;
 • Възможност за професионално израстване и повишаване на класификацията.
  Ако смятате, че нашето предложение е точно за Вас, може да ни изпратите Вашата автобиография (CV) с прикачена снимка на e-mail office@viksof.com

При кандидатстване за позицията, Вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните си данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/.
Интервю ще бъде проведено само с предварително одобрените кандидати.