Tехнически сътрудник за денонощен диспечерски център

Описание на заеманата длъжност:

„Водоснабдяване и канализация “ЕООД-София търси да назначи служител технически сътрудник за денонощен диспечерски център.

Работата се състои в следене и поддръжка на работата на водоснабдителната система, експлоатирана от Дружеството, приемане на сигнали за възникнали аварии

Задължения:

  • Наблюдава и следи за нормалната работа на внедрените в  SCADA и GIS- водопроводни и канализационни съоръжения– Напорни резервоари, Помпени агрегати и др.
  • Бърза и адекватна реакция при аварийни ситуации;
  • Работа с клиенти по телефона;
  • Изготвяне на анализ на база възникнали сигнали и проблеми за текущата работна смяна;

Работното време е по график и включва нощни смени и празнични дежурства.

Възможност за обучение и израстване в професията.

Изисквания:

  • Завършено техническо образование или студент;
  • Инициативност и умения за работа в екип;
  • Умение за работа с клиенти.

Кандидатстване:

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете подробна автобиография със снимка на имейл адрес: office@viksof.com

Ще се свържем за насрочване на интервю само с кандидатите, отговарящи на нашите изисквания.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на този подбор.