Технически сътрудник в отдел „Автотранспорт“

Основни задължения и отговорности:

  • Осъществяване прегред и координация на стандартни офис процедури, извършване на оперативна и административна дейност.
  • Обработва информация и документи свързани с отдел „Автотранспрот“.
  • Обработва и следи за попълването на работни карти.
  • Приема, проверява и попълва първични счетоводни документи, както и пътни листи за съответните автомобили, водачи и обекти.
  • Води отчетност за сервизно техническото обслужване, извършени ремонти и резервни части.
  • Предоставя справки за пропътувани километри, транспортни средства и водачи, сведения за ГСМ /гориво и смазочни материали/.

Изисквания за заемане на длъжността:

Завършено средно образование, добра компютърна грамотност.

Фирмата предлага:

  • Трудов договор на пълно работно време;
  • Дългосрочни трудови отношения;
  • Коректно възнаграждение и навременно заплащане;

Ако смятате, че нашето предложение е подходящо за Вас, може да ни изпратите Вашата автобиография (CV) с прикачена снимка на e-mail office@viksof.com

При кандидатстване за позицията, Вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните си данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/.
Интервю ще бъде проведено само с предварително одобрените кандидати.