Ръководител район Самоков

Описание на длъжността:

  • Ръководителят на района организира, планира и контролира дейността на възложената му работа от управителя на „ВиК” ЕООД София.
  • Организира и ръководи отстраняването на аварии по водопроводната и канализационната мрежа в района.
  • Осигурява отстраняването на повреди и неизправности на машини и съоръжения. Контролира влаганите материали и извършените работи.
  • Осъществява контрол по събиране на вземанията от инкасатор плащания.
  • Изготвя работни карти за извършената работа и ги изпраща своевременно в Централно управление.
  • Изпълнява и други задължения, възложени от управителя на дружеството.

Изисквания за заемане на длъжността:

Средно техническо образование

Фирмата предлага:

  • Трудов договор на пълно работно време;
  • Дългосрочни трудови отношения;
  • Коректно възнаграждение и навременно заплащане.

Ако смятате, че нашето предложение е подходящо за Вас, може да ни изпратите Вашата автобиография (CV) с прикачена снимка на e-mail office@viksof.com

При кандидатстване за позицията, Вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните си данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/.
Интервю ще бъде проведено само с предварително одобрените кандидати.