Инженер енергетик

Основни задължения и отговорности:

 • Координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи и енергосъоръженията;
 • Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с инженер механика, началниците на отдели и водещите специалисти в тях, както и с ръководителите на експлоатационни райони;
 • Организира постоянен контрол за правилната експлоатация на енергийните мрежи и енергосъоръженията и тяхната безопасност при работа;
 • Организира дейността по инструктажа на работниците при експлоатацията на енергосъоръженията;
 • Организира заявките за доставка на възли, детайли и резервни части, осигуряващи нормалната работа на енергосистемите и оборудването. Анализира причините за възникналите аварии на енергийните мрежи и енергосъоръженията и прави предложения за тяхното отстраняване и предотвратяване.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше техническо образование, свързано с енергийни мрежи и енергооборудване. Образователно квалификационна степен бакалавър или магистър.
 • Трудов стаж по специалността – минимум 3 години.

Фирмата предлага:

 • Трудов договор на пълно работно време;
 • Дългосрочни трудови отношения;
 • Коректно възнаграждение и навременно заплащане;
 • Възможност за професионално израстване и повишаване на квалификацията.
  Ако смятате, че нашето предложение е точно за Вас, може да ни изпратите Вашата автобиография (CV) с прикачена снимка на e-mail office@viksof.com

При кандидатстване за позицията, Вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните си данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/.
Интервю ще бъде проведено само с предварително одобрените кандидати.