Домакин

Отдел Материално-техническо снабдяване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София, търси да присъедини към своя екип от професионалисти нов служител на длъжност „Домакин“, на трудов договор и пълен работен ден.
Основни задължения и отговорности:

 • Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформя съпровождащата документация;
 • Води отчетност за съхраняваните и отпуснати стоково-материални ценности;
 • Ежемесечно отчита разхода на стоки и материали, които са заявени от нуждаещите се лица от дружеството;
 • Изучава нуждите от закупуване на материали, приема и оформя поръчки и организира закупуването им;
  Изисквания към кандидатите:
 • Завършено икономическо или техническо образование;
 • Компютърна грамотност (MS Office) Excel, Word;
 • Отговорност, организираност, инициативност, лоялност, коректност, умения за работа в екип и много добри комуникативни умения;
 • Инициативност за усъвършенстване и добавяне на нови знания.

За предимство ще се счита:

 • Предишен опит на подобна позиция;

Фирмата предлага:

 • Трудов договор на пълно работно време;
 • Дългосрочни трудови отношения;
 • Коректно възнаграждение и навременно заплащане;
 • Възможност за професионално израстване и повишаване на квалификацията.
  Ако смятате, че нашето предложение е точно за Вас, може да ни изпратите Вашата автобиография (CV) с прикачена снимка на e-mail office@viksof.com

При кандидатстване за позицията, Вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните си данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/.
Интервю ще бъде проведено само с предварително одобрените кандидати.