Ще има нарушено водоподаване в определени райони на гр. Своге от 23 март 2024 г.

Във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект с възложител Община Своге: “Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на гр. Своге”: първи етап: “Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна градска част на град Своге”, “Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на централна градска част на гр. Своге”  и “Основен ремонт на пътна настилка на централна градска част на град Своге” – подетап I, ще бъде нарушено захранването с питейна вода на абонатите на ВиК – район Своге на следните места:

– на ул. “Околовръстна” от кръстовището с ул. “Здравец” до кръстовището с ул. “Панорамен път” за период от 9 календарни дни от 23 март 2024 г. през деня от 9,00 ч. до 17,00 ч.

– на ул. “Христо Смирненски” от кръстовище с ул. “Раковска” до кръстовище с ул. “Първи май” на 23 март от 9,00 ч. до 17,00 ч.