Рекострукция на водопроводната мрежа на ул. „Царчино“, гр. Ихтиман

Ремонтните дейности на ул. „Царчино“ продължават. Вече са подменени 180м от трасето с ПЕВП Ф90. Водоснябдяването е възстановено, а изкопа е засипан. Продължава работата по оставащите 280м.