Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Ихтиман

Съвместно с община Ихтиман започва реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Стефан Караджа“. Трасето на участъка е с дължина 200м. Положената тръба е ПЕВП DN90, като ще бъдат подменени и 15 бр. сградни водопроводни отклонения.