Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Лесновска, гр. Елин Пелин

Във връзка с изпълнение на инвестиционната програма на Дружеството към момента се реализира обект: „Изпълнение на подмяна на улична водопроводна мрежа и СВО (сградни водопроводни отклонения)“ на територията на град Елин Пелин.

Ще бъдат подменен водопровод (ПЕВП Ф90) с дължина 800 метра на улица „Лесновска“, както и сградните водопроводни отклонения на абонатите в участъка между о.т. 390 до о.т. 407 (осова точка триста и деветдесет до осова точка четиристотин и седем)“.

Реконструкцията се извършва със съдействието на Община Елин Пелин.

* Във връзка с реализацията на проекта ще бъде преустановено водоподаването на абонати на 01-ви и 2-ри Май 2023г. Засегнатите жители са в участъка ул. „Лесновска“ от №60 до №80, както и от №53 до кръстовището с ул. „Пирин“

Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!