Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Царчино“ гр. Ихтиман

Със съдействие на Община Ихтиман се извършва подмяна на водопровода на ул. „Царчино“. Участъкът е с дължина от 460 метра ПЕВП Ф90, като ще бъдат подменени и 40бр. сградни водопроводни отклонения.