Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Царчино“ гр. Ихтиман

Ремонтните дейности на ул. „Царчино“ продължават. Подменени са още 180м от трасето с ПЕВП Ф90.