Реконструкция на водопровод по ул. „Кочиово“, гр. Ихтиман

Съвместно с Община Ихтиман се извършва реконструкция на уличен водопровод по ул. „Кочиово“. Трасето е с дължина 200м. Полага се ПЕВП DN140 и ще бъдат подменени 20 броя сградни отклонения.