Реконструкция на уличен водопровод ул. „Свети Георги“, гр. Костенец

По споразумение за инвестиции между „ВиК“-ЕООД София и Община Костенец се извършва цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Свети Георги“, гр. Костенец. Към момента са подменени с ПЕВП Ф90 около 80м от трасето, което е с дължина от 350м. Ще бъдат подмени и 48 броя сградни водопроводни отклонения.