Реконструкция на ул. „Медет“, гр. Златица

Днес 17.10.2022 Кметът на гр. Златица – Стоян Генов откри строителната площадка на ул. „Медет“. Трасето на реконструирания водопровод ПЕВП Ф90 е с дължина 500 метра. Ще бъдат подменени и 80 бр. СВО