Реконструкция на тласкателен водопровод с. Черньово, Община Ихтиман

Със съдействието на Община Ихтиман се извършва подмяна на тласкателния водопровод от ПС „Стамболово“ до НР на с. Черньово. Над 3,5 километра от трасето вече са подменени с ПЕВП Ф110 на предходни етапи. В момента се подменя участък от 700м с ПЕВП Ф110.