Реконструкция на тласкателен водопровод с. Гълъбовци, община Сливница

Като част от инвестиционната програма на „ВиК“ – ЕООД София бе подменено трасе с дължина 640 м от тласкателния водопровод от ПС „Деянова воденица“ към НР за с. Гълъбовци с ПЕВП DN 140.