Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел

На 27.10.2022 г. бе подписано дълго чаканото споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект „Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод с. Габра- с. Вакарел”.

С подмяната на довеждащия водопровод ще се подобри водоснабдяването на жителите на с. Вакарел като се минимизират авариите в труднодостъпни участъци и загубите на вода.

Стойността на проекта е 4 070 000 лв. , като до края на тази година ще бъде изплатена половината сума, а остатъка ще бъде финансиран от държавния бюджет през 2023 година