Река Новаченска наводни и повреди ВиК съоръжения в ботевградските села Новачене, Липница и Гурково. Водата е с повишена мътност.

Аварийни екипи на „ВиК“ ЕООД – София работят по възстановяване на повредените съоръжения В резултат на проливни дъждове, р. Новаченска излезе от коритото си и наводни сондажни кладенци на помпена станция Новачене, което доведе до повишена мътност на водата в селото и тя не е годна за питейни нужди. Подадено е съобщение към Районна здравна инспекция и жителите на с. Новачене са уведомени.

В с. Липница бе отнесен водопровод, който водоснабдява селото. Оценка на състоянието на водопровода в обхвата на реката и ремонтно – възстановителни дейности ще се изпълнят след като се оттече придошлата вода. Възстановено е водоподаването за с. Липница чрез алтернативен водоизточник.

Най-тежко е повредена ВиК мрежата в с. Гурково, където придошлата вода е отнесла два захранващи водопровода, заедно с укрепителните съоръжения. Ремонтно възстановителните работи по укрепителните съоръжения и водопроводите ще бъдат извършени след оттичане на водата. „Нашите аварийни екипи обходиха засегнатите села тази сутрин, инспектираха, и доколкото позволяват обстоятелствата, извършиха ремонтно – възстановителни работи по съоръженията“, каза Благой Иванов, главен инженер на ВиК София – област. „Правим всичко по силите си, за да помогнем на хората от наводнения район и за възстановяване на нормалното водоснабдяване. „Имаме готовност да доставим вода за пиене при необходимост“, добави инж. Иванов.