Златица, с. Петрич, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Златица, с. Петрич

Местоположение: в мах. "Бодят"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.07.2023 до 15:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф125

Район Златица, с. Петрич

Местоположение: в мах. Бодят, зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 08.05.2023 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф125

Район Златица, с. Петрич

Местоположение: в мах. Долни Бодят

Предполагаемо време за отстраняване: 07.05.2023 до 20:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф100

Район Златица, с. Петрич

Местоположение: в мах. "Бодят"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.04.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Златица, с. Петрич

Местоположение: в мах. "Бодят"

Предполагаемо време за отстраняване: 31.03.2023 до 15:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф150

Район Златица, с. Петрич

Местоположение: в мах. "Бодят"

Предполагаемо време за отстраняване: 08.02.2023 до 15:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф150

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Златица, с. Петрич

Предполагаемо време за отстраняване: 31.12.2022 до 14:00

Авария поради помпена станция "Бодят"

Район Златица, с. Петрич

Описание: Ел проблем с помпата

Предполагаемо време за отстраняване: 28.11.2022 до 12:00