Златица, Планови ремонти

Изберете населено място

Връзки към нов водопровод

Район Златица, с. Чавдар

Планирано начало: 30.04.2024 от 09:00

Планиран край: 30.04.2024 до 16:00

Промиване на водопроводната мрежа

Район Златица, с. Мирково

Планирано начало: 20.03.2024 от 12:00

Планиран край: 20.03.2024 до 15:00

Реконструкция на уличен водопровод

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Медет"

Планирано начало: 04.10.2023 от 08:00

Планиран край: 04.10.2023 до 17:00

Профилактика на водопроводната мрежа

Район Златица, с. Мирково

Планирано начало: 07.08.2023 от 11:00

Планиран край: 07.08.2023 до 13:00

Промиване на водопровод

Район Златица, с. Мирково

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 21.07.2023 от 09:00

Планиран край: 21.07.2023 до 13:00

Прекъсване на стар водопровод

Район Златица, с. Мирково

Местоположение: зона Висока

Планирано начало: 11.07.2023 от 10:00

Планиран край: 11.07.2023 до 14:00

Прекъсване на стар водопровод

Район Златица, с. Мирково

Местоположение: на ул. "Поп Недельо", зона Ниска

Планирано начало: 22.06.2023 от 09:00

Планиран край: 22.06.2023 до 17:00

Промиване на водопроводната мрежа

Район Златица, с. Мирково

Планирано начало: 01.06.2023 от 10:00

Планиран край: 01.06.2023 до 14:00

Прекъсване на стар водопровод

Район Златица, с. Мирково

Местоположение: зона Ниска

Планирано начало: 11.05.2023 от 09:00

Планиран край: 11.05.2023 до 16:00

Изолиране на АЦ Ф80

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Медет", зона Ниска

Планирано начало: 17.12.2022 от 10:00

Планиран край: 17.12.2022 до 15:00