Златица, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Александър Стамболийски", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Златица, с. Челопеч

Местоположение: зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Златица, с. Буново

Местоположение: зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 15:00

Авария поради нерегламентирано спиране на водоподаването от главните спирателни кранове

Район Златица, гр. Златица

Предполагаемо време за отстраняване: 15.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Богдан", в мах. Петришка, зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 15.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Братя Миладинови", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 14.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Васил Петлешков", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 13.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф150

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Пейо Яворов", зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 13.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Васил Друмев", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 12.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Златица, гр. Златица

Местоположение: на ул. "Сава Чукалов", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 12.09.2023 до 15:00