Самоков, с. Широки дол, Планови ремонти

Изберете населено място

Смяна на СВО

Район Самоков, с. Широки дол

Планирано начало: 20.10.2023 от 06:00

Планиран край: 20.10.2023 до 13:00

Смяна на кран преди водомера

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в мах. "Старото село"

Планирано начало: 12.07.2023 от 07:00

Планиран край: 12.07.2023 до 12:00

Ремонт на кран в резарвоара

Район Самоков, с. Широки дол

Планирано начало: 23.06.2023 от 09:00

Планиран край: 23.06.2023 до 17:00

Смяна на кран преди водомера

Район Самоков, с. Широки дол

Планирано начало: 22.06.2023 от 11:00

Планиран край: 22.06.2023 до 16:00

Смяна на СВО

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в кв. Старо село

Планирано начало: 21.04.2023 от 06:00

Планиран край: 21.04.2023 до 16:00

Възможно е нарушение на водоподаването поради подмяна на главен спирателен кран на довеждащ водопровод

Район Самоков, гр. Самоков, с. Драгушиново, с. Злокучене, с. Продановци, с. Широки дол

Планирано начало: 07.12.2022 от 08:00

Планиран край: 07.12.2022 до 16:00