Самоков, с. Широки дол, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Предполагаемо време за отстраняване: 23.12.2022 до 16:00

Авария

Район Самоков, с. Широки дол

Предполагаемо време за отстраняване: 08.11.2022 до 13:00

Авария

Район Самоков, с. Широки дол

Предполагаемо време за отстраняване: 22.10.2022 до 14:00

Авария на

Район Самоков, с. Широки дол

Предполагаемо време за отстраняване: 14.10.2022 до 14:00