Самоков, с. Широки дол, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в мах. "Старото село"

Предполагаемо време за отстраняване: 20.02.2024 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Предполагаемо време за отстраняване: 17.01.2024 до 18:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в мах. "Старото село"

Предполагаемо време за отстраняване: 14.09.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в мах. "Старото село"

Предполагаемо време за отстраняване: 13.09.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф125

Район Самоков, с. Широки дол

Предполагаемо време за отстраняване: 30.08.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в кв. "Старото село"

Предполагаемо време за отстраняване: 24.08.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в кв. Новото село

Предполагаемо време за отстраняване: 03.08.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в мах. "Старото село"

Предполагаемо време за отстраняване: 21.07.2023 до 18:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Широки дол

Местоположение: в мах. "Старото село"

Описание: <blockquote> </blockquote>

Предполагаемо време за отстраняване: 21.07.2023 до 14:00