Самоков, с. Поповяне, Аварии

Изберете населено място

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф100

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 27.05.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 18.05.2024 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф100

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 12.03.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 08.03.2024 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 06.03.2024 до 13:00

Авария на водопровод Стомана Ф89

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 05.03.2024 до 18:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 05.03.2024 до 14:00

Авария на СВО ПЕВП Ф25

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 30.01.2024 до 16:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф100

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 21.07.2023 до 16:00

Авария поради спукан кран преди водомера

Район Самоков, с. Поповяне

Предполагаемо време за отстраняване: 24.03.2023 до 14:00