Самоков, Инвестиционни проекти

Изберете населено място

Изпълнение на инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД – София

Район Своге, Район Ботевград, Район Сливница, Район Годеч, Район Горна Малина, Район Драгоман, Район Елин Пелин, Район Етрополе, Район Ихтиман, Район Костинброд, Район Самоков, с. Врачеш, с. Бърля, c. Горна Малина, с. Табан, с. Камбалевци, гр. Елин Пелин, с. Ямна, с. Бойковец, гр. Ихтиман, гр. Костинброд, гр. Самоков, с. Гара Бов, гр. Сливница

Уважаеми клиенти на "ВиК" ЕООД - София, Искаме да Ви информираме за значителния напредък, който постигаме в рамките на нашата инвестиционна програма. Фокусираме се върху... Прочетете повече Изпълнение на инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД – София

Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Район Самоков, гр. Самоков

Уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда към Регионалната инспекция по околна... Прочетете повече Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Частична реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа във в.з. Мечката

Район Самоков, в.з. Мечката

През месец август 2022г. "ВиК" ЕООД - гр.София извърши частична реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа във в.з.Мечката, общ.Самоков. Работния процес се осъществи на четири етапа,... Прочетете повече Частична реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа във в.з. Мечката