Правец, с. Своде, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Правец, с. Своде

Местоположение: в мах. "Бурньовица"

Предполагаемо време за отстраняване: 08.06.2023 до 13:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф75

Район Правец, с. Своде

Местоположение: в мах. "Бурньовица"

Предполагаемо време за отстраняване: 05.06.2023 до 15:00

Авария на СВО Стомана Ф25

Район Правец, с. Своде

Местоположение: в мах. "Преход"

Предполагаемо време за отстраняване: 15.05.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Правец, с. Своде

Предполагаемо време за отстраняване: 15.05.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Правец, с. Своде

Предполагаемо време за отстраняване: 23.02.2023 до 15:00