Правец, Аварии

Изберете населено място

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф325

Район Правец, гр. Правец

Местоположение: в мах. "Правешки ханове"

Предполагаемо време за отстраняване: 21.06.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Правец, с. Разлив

Местоположение: в мах. "Чорбанска"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.06.2024 до 13:00

Авария на водопровод Стомана Ф63

Район Правец, гр. Правец

Местоположение: на ул. "Васил Пенчов", в мах. "Пушкарска", зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 17.06.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Правец, с. Осиковица

Местоположение: в мах. "Владовци"

Предполагаемо време за отстраняване: 14.06.2024 до 16:00

Авария на водопровод Стомана Ф133

Район Правец, с. Калугерово

Местоположение: в мах. "Димитровци"

Предполагаемо време за отстраняване: 12.06.2024 до 15:00

Авария на водопровод Стомана Ф50

Район Правец, с. Разлив

Местоположение: в мах. "Гоевска"

Предполагаемо време за отстраняване: 11.06.2024 до 13:00

Авария на водопровод Стомана Ф50

Район Правец, с. Равнище

Местоположение: в мах. "Балабанска"

Предполагаемо време за отстраняване: 06.06.2024 до 14:00

Авария на СВО Стомана Ф25

Район Правец, гр. Правец

Местоположение: на ул. "Васил Пенчов", в мах. "Пушкарска"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.06.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Правец, с. Разлив

Местоположение: в мах. "Чорбанска"

Предполагаемо време за отстраняване: 04.06.2024 до 15:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф75

Район Правец, гр. Правец

Местоположение: в мах. "Драганска"

Предполагаемо време за отстраняване: 31.05.2024 до 15:00