Правец, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Правец, с. Осиковица

Местоположение: в мах. "Владовци"

Предполагаемо време за отстраняване: 23.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод Стомана Ф108

Район Правец, с. Калугерово

Местоположение: в мах. "Димитровци"

Предполагаемо време за отстраняване: 15.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Правец, с. Равнище

Местоположение: в мах. "Палашете"

Предполагаемо време за отстраняване: 14.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Правец, с. Своде

Местоположение: зона Висока

Описание: <blockquote> </blockquote>

Предполагаемо време за отстраняване: 13.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Правец, гр. Правец

Местоположение: на ул. Бул. "3ти Март", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 12.09.2023 до 16:00

Авария на СВО Стомана Ф25

Район Правец, с. Равнище

Местоположение: в мах. "Балабанска"

Предполагаемо време за отстраняване: 12.09.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Правец, с. Разлив

Местоположение: в мах. "Чорбанска"

Предполагаемо време за отстраняване: 11.09.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Правец, с. Разлив

Местоположение: в мах. "Чорбанска"

Предполагаемо време за отстраняване: 09.09.2023 до 17:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф300

Район Правец, гр. Правец

Местоположение: в мах. "Елаша"

Предполагаемо време за отстраняване: 05.09.2023 до 20:00

Авария на СВО ПЕВП Ф25

Район Правец, гр. Правец

Местоположение: на ул. Маняков камък

Предполагаемо време за отстраняване: 02.09.2023 до 12:00