Костинброд, гр. Костинброд, Планови ремонти

Изберете населено място

Авария по довеждащ водопровод

Район Костинброд, гр. Костинброд

Описание: Района зад линията и завод "Кока- Кола "

Планирано начало: 07.06.2024 от 12:00

Планиран край: 07.06.2024 до 16:30

Подмяна на водопроводна мрежа

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 03.06.2024 от 09:00

Планиран край: 03.06.2024 до 20:00

Във връзка със строителни дейности на обект АМ „Европа“ временно ще бъде преустановено водоподаването за част от гр.Костинброд , с. Петърч и с.Опицвет

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 28.03.2024 от 08:00

Планиран край: 28.03.2024 до 21:00

Пресвързване на новоизграден водопровод

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Светлина"

Планирано начало: 21.12.2023 от 09:00

Планиран край: 21.12.2023 до 16:00

Прекъсване на водоснабдяването на централна част на град Костинброд и завод Кока-кола, с. Опицвет и с. Петърч поради строителство по обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903.

Район Костинброд, гр. Костинброд, с. Опицвет, с. Петърч

Планирано начало: 11.09.2023 от 06:00

Планиран край: 11.09.2023 до 18:00

Пускане в експлоатация на нова помпа

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: зона ПС-ШИЯКОВЦИ

Планирано начало: 16.08.2023 от 05:00

Планиран край: 16.08.2023 до 13:00

Подмяна на редукция на 1ви сондаж на Помпена станция Шияковци

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 25.07.2023 от 09:00

Планиран край: 25.07.2023 до 16:00

Профилактика на сондажен кладенец за ПС Шияковци

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: в кв. Шияковци

Планирано начало: 04.07.2023 от 09:00

Планиран край: 04.07.2023 до 17:00

Реконструкция и модернизация на СВО

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Охрид" 9, в кв. Център

Планирано начало: 31.05.2023 от 10:00

Планиран край: 31.05.2023 до 17:00

Профилактика гресиране и смяна на набивки.

Район Костинброд, гр. Костинброд, с. Голяновци

Планирано начало: 20.03.2023 от 10:00

Планиран край: 20.03.2023 до 14:00