Костинброд, гр. Костинброд, Аварии

Изберете населено място

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Охрид", зона Център

Описание: Теч на вода

Предполагаемо време за отстраняване: 24.06.2024 до 14:00

Авария на

Район Костинброд, гр. Костинброд

Предполагаемо време за отстраняване: 14.06.2024 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Александър Стамболийски"

Предполагаемо време за отстраняване: 26.05.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Янко Забунов"

Предполагаемо време за отстраняване: 23.05.2024 до 20:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Дравски бой", в кв. "Шияковци"

Описание: Теч на вода

Предполагаемо време за отстраняване: 11.05.2024 до 12:00

Авария поради липса на ел.захранване на помпена станция "Шияковци"

Район Костинброд, гр. Костинброд

Предполагаемо време за отстраняване: 18.04.2024 до 17:00

Авария на довеждащ водопровод ПЕВП Ф200

Район Костинброд, гр. Костинброд

Предполагаемо време за отстраняване: 05.04.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Валери Чакалов", зона Център

Предполагаемо време за отстраняване: 05.04.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Охрид", зона Център

Предполагаемо време за отстраняване: 26.02.2024 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Черноризец храбър", в кв. "Шияковци"

Предполагаемо време за отстраняване: 08.02.2024 до 14:00