Костинброд, Планови ремонти

Изберете населено място

Техническа поддръжка на помпи ( гресиране )

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 05.01.2023 от 06:00

Планиран край: 05.01.2023 до 11:00

Помпена станция Шияковци – монтаж на нова помпа

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 12.12.2022 от 08:00

Планиран край: 12.12.2022 до 12:00

Гресиране и техническо обслужване

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. ПС-Шияковци

Планирано начало: 02.12.2022 от 09:00

Планиран край: 02.12.2022 до 10:00

Смяна на Ел.проводик от ЕРМ-София област за с.Безден

Район Костинброд, гр. Костинброд, с. Безден

Местоположение: зона с.Безден

Планирано начало: 01.12.2022 от 09:00

Планиран край: 01.12.2022 до 17:00