Костинброд, Планови ремонти

Изберете населено място

Поради планов ремонт и превключване на Ел.мрежи на електро разпределителното дружество ще бъде преустановено подаването на ток за помпена станция – Маслово и Шияковци

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 17.07.2024 от 08:00

Планиран край: 17.07.2024 до 17:00

Авария по довеждащ водопровод

Район Костинброд, гр. Костинброд

Описание: Района зад линията и завод "Кока- Кола "

Планирано начало: 07.06.2024 от 12:00

Планиран край: 07.06.2024 до 16:30

Подмяна на водопроводна мрежа

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 03.06.2024 от 09:00

Планиран край: 03.06.2024 до 20:00

Авария на довеждащ водопровод

Район Костинброд, с. Опицвет, с. Петърч

Местоположение: в кв. "Захари Стоянов" и завод "Кока Кола"

Планирано начало: 13.05.2024 от 08:00

Планиран край: 13.05.2024 до 18:00

Във връзка със строителни дейности на обект АМ „Европа“ временно ще бъде преустановено водоподаването за част от гр.Костинброд , с. Петърч и с.Опицвет

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 28.03.2024 от 08:00

Планиран край: 28.03.2024 до 21:00

Извършване на пресвързване на ВРМ по воден цикъл

Район Костинброд, с. Опицвет

Планирано начало: 01.03.2024 от 10:00

Планиран край: 01.03.2024 до 16:00

Пресвързване на новоизграден водопровод

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Светлина"

Планирано начало: 21.12.2023 от 09:00

Планиран край: 21.12.2023 до 16:00

Ремонт по водопроводна мрежа

Район Костинброд, с. Опицвет

Планирано начало: 19.10.2023 от 10:00

Планиран край: 19.10.2023 до 15:00

Във връзка с реконструкция и модернизация на довеждащ водопровод ПЕВП Ф160, захранващ с. Петърч, временно ще бъде преустановено водоподаването за извършване на строително-монтажни работи в селото.

Район Костинброд, с. Петърч

Планирано начало: 27.09.2023 от 08:00

Планиран край: 27.09.2023 до 19:00

Прекъсване на водоснабдяването на централна част на град Костинброд и завод Кока-кола, с. Опицвет и с. Петърч поради строителство по обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903.

Район Костинброд, гр. Костинброд, с. Опицвет, с. Петърч

Планирано начало: 11.09.2023 от 06:00

Планиран край: 11.09.2023 до 18:00