Костинброд, Планови ремонти

Изберете населено място

Във връзка с реконструкция и модернизация на довеждащ водопровод ПЕВП Ф160, захранващ с. Петърч, временно ще бъде преустановено водоподаването за извършване на строително-монтажни работи в селото.

Район Костинброд, с. Петърч

Планирано начало: 27.09.2023 от 08:00

Планиран край: 27.09.2023 до 19:00

Прекъсване на водоснабдяването на централна част на град Костинброд и завод Кока-кола, с. Опицвет и с. Петърч поради строителство по обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903.

Район Костинброд, гр. Костинброд, с. Опицвет, с. Петърч

Планирано начало: 11.09.2023 от 06:00

Планиран край: 11.09.2023 до 18:00

Пускане в експлоатация на нова помпа

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: зона ПС-ШИЯКОВЦИ

Планирано начало: 16.08.2023 от 05:00

Планиран край: 16.08.2023 до 13:00

Подмяна на редукция на 1ви сондаж на Помпена станция Шияковци

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 25.07.2023 от 09:00

Планиран край: 25.07.2023 до 16:00

Профилактика на сондажен кладенец за ПС Шияковци

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: в кв. Шияковци

Планирано начало: 04.07.2023 от 09:00

Планиран край: 04.07.2023 до 17:00

Реконструкция и модернизация на СВО

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Охрид" 9, в кв. Център

Планирано начало: 31.05.2023 от 10:00

Планиран край: 31.05.2023 до 17:00

Профилактика гресиране и смяна на набивки.

Район Костинброд, гр. Костинброд, с. Голяновци

Планирано начало: 20.03.2023 от 10:00

Планиран край: 20.03.2023 до 14:00

Връзка с новоизграден водопровод (външна фирма). Възможни са нарушения във водоподаването

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: в кв. Шияковци и кв. Маслово

Планирано начало: 07.03.2023 от 09:00

Планиран край: 07.03.2023 до 14:00

Техническа поддръжка на помпи ( гресиране )

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 05.01.2023 от 06:00

Планиран край: 05.01.2023 до 11:00

Помпена станция Шияковци – монтаж на нова помпа

Район Костинброд, гр. Костинброд

Планирано начало: 12.12.2022 от 08:00

Планиран край: 12.12.2022 до 12:00