Костинброд, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костинброд, с. Безден

Предполагаемо време за отстраняване: 04.02.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Костинброд, с. Чибаовци

Местоположение: зона Център на селото

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 12:00

Авария на СВО ПЕВП Ф63

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. Димчо Дебелянов 25, зона Център

Описание: Подмяна на 12 метра тръбопровод  Ф63

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костинброд, с. Безден

Местоположение: зона Над спирката

Предполагаемо време за отстраняване: 03.02.2023 до 16:00

Авария на СВО Стомана Ф63

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Димчо Дебелянов" 25

Предполагаемо време за отстраняване: 02.02.2023 до 13:00

Авария на СВО ПЕВП Ф32

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костинброд, с. Драговищица

Местоположение: зона Над кметството

Описание: Теч преди водомера.

Предполагаемо време за отстраняване: 01.02.2023 до 11:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Костинброд, с. Безден

Местоположение: зона вилна Безден

Предполагаемо време за отстраняване: 10.01.2023 до 13:00

Авария на СВО ПЕВП Ф25

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костинброд, с. Драговищица

Предполагаемо време за отстраняване: 09.01.2023 до 13:00

Авария поради сВО

Район Костинброд, гр. Костинброд

Предполагаемо време за отстраняване: 06.01.2023 до 13:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф1/2"

Район Костинброд, с. Опицвет

Предполагаемо време за отстраняване: 06.01.2023 до 12:00