Костинброд, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Костинброд, с. Чибаовци

Предполагаемо време за отстраняване: 20.11.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Драва", в кв. "Маслово"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.11.2023 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф100

Район Костинброд, с. Безден

Предполагаемо време за отстраняване: 15.11.2023 до 13:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Костинброд, с. Градец

Местоположение: зона Висока

Описание: Констатирано е запушване на водопровода. Екип на терен опитва да локализира проблема, но работата е изключително затруднена от характера на терена. Извиняваме се за причиненото неудобстово и благодарим за търпението!

Предполагаемо време за отстраняване: 16.11.2023 до 17:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Костинброд, гр. Костинброд

Местоположение: на ул. "Детелина" и ул. " Охрид"

Предполагаемо време за отстраняване: 14.11.2023 до 15:00

Авария на водопровод

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костинброд, с. Градец

Предполагаемо време за отстраняване: 14.11.2023 до 15:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костинброд, с. Градец

Местоположение: зона Висока

Предполагаемо време за отстраняване: 13.11.2023 до 14:00

Авария поради помпена станция

Район Костинброд, с. Градец

Местоположение: зона Висока

Описание: Помпената станция е общинска собственост ( не е предадена за експлоатация на ВиК) и ремонтните дейности се извършват от страна общината.

Предполагаемо време за отстраняване: 11.11.2023 до 20:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф200

Район Костинброд, с. Чибаовци

Описание: Теч на вода

Предполагаемо време за отстраняване: 10.11.2023 до 17:00

Авария на СВО ПЕВП Ф25

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костинброд, с. Драговищица

Местоположение: на ул. "23-та"

Предполагаемо време за отстраняване: 10.11.2023 до 12:00