Костенец, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костенец, махала Нова, с. Горна Василица

Предполагаемо време за отстраняване: 22.04.2024 до 16:00

Авария на

Район Костенец, гр. Костенец

Предполагаемо време за отстраняване: 18.04.2024 до 20:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Александър Стамболийски", зона Ниска зона

Предполагаемо време за отстраняване: 17.04.2024 до 16:00

Авария на водопровод

Район Костенец, с. Костенец

Местоположение: на ул. "Охрид"

Предполагаемо време за отстраняване: 16.04.2024 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костенец, с. Подгорие

Предполагаемо време за отстраняване: 15.04.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Панайот Волов"

Предполагаемо време за отстраняване: 12.04.2024 до 14:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф2"

Район Костенец, гр. Костенец

Предполагаемо време за отстраняване: 11.04.2024 до 13:00

Авария поради смяна на спирателен кран

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: в кв. "Полето"

Предполагаемо време за отстраняване: 10.04.2024 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костенец, с. Костенец

Местоположение: на ул. "Искър"

Предполагаемо време за отстраняване: 10.04.2024 до 13:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Странджа"

Предполагаемо време за отстраняване: 09.04.2024 до 13:00