Костенец, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Костенец, гр. Костенец

Описание: Бивш двор на АПК Костенец

Предполагаемо време за отстраняване: 22.09.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костенец, с. Пчелин

Предполагаемо време за отстраняване: 21.09.2023 до 16:00

Авария на водопровод

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. Липа

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 17:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Малина"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 13:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф159

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костенец, с. Очуша

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Панайот Волов"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф150

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Боровец"

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 21:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Цар Калоян", зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод Стомана Ф159

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Костенец, с. Очуша

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Костенец, гр. Костенец

Местоположение: на ул. "Странджа"

Предполагаемо време за отстраняване: 15.09.2023 до 12:00