Ихтиман, с. Веринско, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ихтиман, с. Веринско

Предполагаемо време за отстраняване: 13.09.2023 до 12:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Ихтиман, с. Веринско

Предполагаемо време за отстраняване: 19.08.2023 до 18:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ихтиман, с. Веринско

Предполагаемо време за отстраняване: 02.06.2023 до 11:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

Район Ихтиман, с. Веринско

Описание: Дефект на реконструиран водопровод. Изпълнителят на обекта е поел ангажимент за отстраняването му

Предполагаемо време за отстраняване: 12.05.2023 до 16:00

Авария на

Район Ихтиман, с. Веринско

Предполагаемо време за отстраняване: 14.10.2022 до 12:00