Ихтиман, Планови ремонти

Изберете населено място

Изместване на довеждащ водопровод във връзка с проект за Модернизация на железопътната отсечка

Район Ихтиман, гр. Ихтиман, с. Стамболово, с. Черньово, с. Мирово

Описание: https://viksofbg.com/informatziya-za-zhitelite-na-obshtini-kostenetz-i-ihtiman/

Планирано начало: 18.10.2023 от 07:00

Планиран край: 18.10.2023 до 19:00

Реконструкция на водопроводна мрежа

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Местоположение: на ул. "Опълченска"

Описание: https://viksofbg.com/informatziya-za-zhitelite-na-grad-ihtiman/

Планирано начало: 01.08.2023 от 08:00

Планиран край: 04.08.2023 до 16:00

Ремонтни дейности, извършвани от външна фирма. Ще бъде направена нова водопроводна връзка.

Район Ихтиман, с. Мирово

Планирано начало: 12.05.2023 от 08:00

Планиран край: 12.05.2023 до 17:00

Ще се извърши реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Стефан Караджа ( в района на улици Раковска, Търново и Шипка). Дължината на трасето е около 300 метра и ще бъде подменено с ПЕВП Ф90. Ще бъдат и подменени сградните водопроводни отклонения в участъка. Очаква се ремонтните дейности да приключат до 24-ти Март 2023г.

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Местоположение: на ул. Стефан Караджа

Планирано начало: 20.03.2023 от 08:00

Планиран край: 20.03.2023 до 17:00

Във връзка с реконструкция на жп линия се налага подмяна на участък от водопровод ПЕВП Ф110 и връзка със съществуващия тръбопровод. От фирмата изпълнител са поели ангажимент за приключване на дейностите в рамките на 3 часа.

Район Ихтиман, с. Мирово

Планирано начало: 28.02.2023 от 10:00

Планиран край: 28.02.2023 до 14:00

Връзка с реконструиран водопровод Крушовица-Вакарел ( ПЕВП DN200, с дължина на трасето над 2 км.) Същевременно е локализирана авария по същия водопровод в частта, която не е обект на реконструкция, и се работи по отстраняването ѝ.

Район Ихтиман, с. Вакарел

Планирано начало: 23.02.2023 от 09:00

Планиран край: 23.02.2023 до 18:00

Връзка с реконструиран водопровод Крушовица-Вакарел ( ПЕВП DN200, с дължина на трасето над 2 км.)

Район Ихтиман, с. Вакарел

Планирано начало: 21.02.2023 от 08:00

Планиран край: 21.02.2023 до 17:00

Подмяна на водопровод 200м ПЕВП Ф140, ул. „Кочиово“, 3-ти квартал

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Местоположение: на ул. "Кочиово", в кв. 3-ти

Планирано начало: 14.11.2022 от 08:00

Планиран край: 14.11.2022 до 12:00

Подмяна на водопровод АЦ Ф80 (до Кметството) от фирма „Ягуар 02“ ЕООД

Район Ихтиман, с. Полянци

Прекъсване на водоподаването в кв.1 и кв.2, поради подмяна на 300м уличен водопровод и монтаж на спирателен кран

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Планирано начало: 17.10.2022 от 08:00

Планиран край: 17.10.2022 до 12:00