Ихтиман, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ихтиман, с. Живково

Предполагаемо време за отстраняване: 07.06.2023 до 19:00

Авария поради прекъснато електрозахранване на помпена станция. От електроразпределителното дружество работят по отстраняване на проблема

Район Ихтиман, с. Борика

Предполагаемо време за отстраняване: 06.06.2023 до 16:00

Авария на водопровод ПЕВП Ф90

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Ихтиман, с. Живково

Предполагаемо време за отстраняване: 04.06.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Местоположение: на ул. " Пейо Яворов", в кв. 2-ри

Предполагаемо време за отстраняване: 04.06.2023 до 10:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ихтиман, с. Веринско

Предполагаемо време за отстраняване: 02.06.2023 до 11:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Местоположение: на ул. "6 септември", в кв. "1ви"

Предполагаемо време за отстраняване: 30.05.2023 до 10:00

Авария на водопровод АЦ Ф150

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Местоположение: на ул. "Софроний Врачански", в кв. "1ви"

Предполагаемо време за отстраняване: 30.05.2023 до 11:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ихтиман, гр. Ихтиман

Местоположение: на ул. "Иван Шишман", в кв. 2-ри

Предполагаемо време за отстраняване: 26.05.2023 до 11:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ихтиман, с. Мирово

Предполагаемо време за отстраняване: 25.05.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Ихтиман, с. Мухово

Предполагаемо време за отстраняване: 25.05.2023 до 12:00