Горна Малина, с. Гайтанево, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Горна Малина, с. Гайтанево

Предполагаемо време за отстраняване: 03.04.2023 до 15:00

Авария на АЦ

Район Горна Малина, с. Гайтанево

Предполагаемо време за отстраняване: 31.10.2022 до 17:00

Авария на

Район Горна Малина, с. Гайтанево

Предполагаемо време за отстраняване: 19.10.2022 до 14:00