Горна Малина, Планови ремонти

Изберете населено място

Смяна на СВО

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Горна Малина, c. Горна Малина

Местоположение: зона Висока

Планирано начало: 14.08.2023 от 07:00

Планиран край: 14.08.2023 до 16:00

Присъединяване на прекъснат абонат

Район Горна Малина, с. Априлово

Планирано начало: 03.07.2023 от 12:00

Планиран край: 03.07.2023 до 16:00

Подмяна на спирателни кранове и водомери

Район Горна Малина, с. Долна Малина

Описание: Подмяна на С Кранчета и водомери

Планирано начало: 25.11.2022 от 11:00

Планиран край: 25.11.2022 до 15:00