Горна Малина, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Горна Малина, с. Осоица

Местоположение: зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 05.02.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Горна Малина, с. Долна Малина

Предполагаемо време за отстраняване: 01.02.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Горна Малина, с. Белопопци

Местоположение: зона Ниска

Предполагаемо време за отстраняване: 21.01.2024 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Горна Малина, с. Макоцево

Описание: До П Терзийски.

Предполагаемо време за отстраняване: 11.01.2024 до 13:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Горна Малина, с. Априлово

Предполагаемо време за отстраняване: 22.12.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Горна Малина, c. Горна Малина

Предполагаемо време за отстраняване: 20.11.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Горна Малина, с. Негушево

Предполагаемо време за отстраняване: 17.11.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Горна Малина, с. Априлово

Местоположение: зона Ниска

Описание: До трафопоста

Предполагаемо време за отстраняване: 08.11.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Горна Малина, с. Осоица

Описание: Над центъра

Предполагаемо време за отстраняване: 07.11.2023 до 15:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Горна Малина, с. Белопопци

Описание: До реката

Предполагаемо време за отстраняване: 01.11.2023 до 14:00