Годеч, с. Равна, Аварии

Изберете населено място

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф80

Район Годеч, с. Равна

Предполагаемо време за отстраняване: 31.10.2023 до 16:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф80

Район Годеч, с. Равна

Предполагаемо време за отстраняване: 27.10.2023 до 18:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф60

Район Годеч, с. Равна

Предполагаемо време за отстраняване: 27.10.2023 до 15:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф60

Район Годеч, с. Равна

Предполагаемо време за отстраняване: 26.10.2023 до 19:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф80

Район Годеч, с. Равна

Предполагаемо време за отстраняване: 25.10.2023 до 18:00