Годеч, с. Голеш, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Годеч, с. Голеш

Предполагаемо време за отстраняване: 06.12.2022 до 15:00

Авария на

Район Годеч, с. Голеш

Предполагаемо време за отстраняване: 28.10.2022 до 15:00

Авария на

Район Годеч, с. Голеш

Предполагаемо време за отстраняване: 24.10.2022 до 17:00