Годеч, Аварии

Изберете населено място

Авария на СВО Стомана Ф25

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Годеч, с. Мургаш

Предполагаемо време за отстраняване: 29.01.2024 до 13:00

Авария на водопровод ПВЦ Ф140

Район Годеч, гр. Годеч

Местоположение: на ул. "Мали Ком", в кв. "Додовица"

Предполагаемо време за отстраняване: 31.12.2023 до 17:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Годеч, с. Станинци

Предполагаемо време за отстраняване: 20.11.2023 до 14:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Годеч, с. Шума

Предполагаемо време за отстраняване: 18.11.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Годеч, с. Бърля

Предполагаемо време за отстраняване: 16.11.2023 до 16:00

Авария на СВО Стомана Ф25

Район Годеч, с. Комщица

Предполагаемо време за отстраняване: 16.11.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф60

Район Годеч, гр. Годеч

Местоположение: на ул. "Люляк"

Предполагаемо време за отстраняване: 14.11.2023 до 15:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф80

Район Годеч, с. Ропот

Предполагаемо време за отстраняване: 13.11.2023 до 14:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф80

Район Годеч, с. Бърля

Предполагаемо време за отстраняване: 10.11.2023 до 18:00

Авария на СВО Стомана Ф25

(Без прекъсване на водоподаването)

Район Годеч, с. Разбоище

Предполагаемо време за отстраняване: 10.11.2023 до 14:00