Елин Пелин, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Елин Пелин, с. Доганово, с. Лесново

Местоположение: на ул. "Първа"

Предполагаемо време за отстраняване: 21.06.2024 до 16:00

Авария на водопровод

Район Елин Пелин, с. Голяма Раковица

Предполагаемо време за отстраняване: 21.06.2024 до 16:00

Авария на водопровод Стомана Ф89

Район Елин Пелин, с. Мусачево

Предполагаемо време за отстраняване: 20.06.2024 до 16:00

Авария на водопровод Стомана Ф89

Район Елин Пелин, с. Мусачево

Предполагаемо време за отстраняване: 19.06.2024 до 16:00

Авария на водопровод

Район Елин Пелин, с. Лесново

Предполагаемо време за отстраняване: 19.06.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф100

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Трети март"

Предполагаемо време за отстраняване: 19.06.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ

Район Елин Пелин, с. Равно поле

Местоположение: на ул. "Верила"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.06.2024 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Елин Пелин, с. Караполци

Предполагаемо време за отстраняване: 16.06.2024 до 18:00

Авария на довеждащ водопровод АЦ Ф200

Район Елин Пелин, с. Крушовица

Предполагаемо време за отстраняване: 15.06.2024 до 23:00

Авария на водопровод АЦ Ф200

Район Елин Пелин, с. Крушовица

Предполагаемо време за отстраняване: 14.06.2024 до 19:00