Елин Пелин, Аварии

Изберете населено място

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Елин Пелин, с. Голяма Раковица

Местоположение: на ул. "Извора"

Предполагаемо време за отстраняване: 23.09.2023 до 14:00

Авария на водопровод

Район Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Спартак"

Предполагаемо време за отстраняване: 23.09.2023 до 15:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф3/4"

Район Елин Пелин, с. Богданлия

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 13:00

Авария на водопровод АЦ Ф150

Район Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин

Предполагаемо време за отстраняване: 19.09.2023 до 16:00

Авария поради ремонт на спирателен кран

Район Елин Пелин, гр. Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Новоселци"

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 15:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Делян Белишски"

Предполагаемо време за отстраняване: 18.09.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Лесновска"

Предполагаемо време за отстраняване: 13.09.2023 до 19:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Крушовица"

Предполагаемо време за отстраняване: 11.09.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Средна гора"

Предполагаемо време за отстраняване: 10.09.2023 до 16:00

Авария на водопровод АЦ Ф80

Район Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин

Местоположение: на ул. "Марица"

Предполагаемо време за отстраняване: 09.09.2023 до 14:00