Ботевград, гр. Ботевград, Аварии

Изберете населено място

Авария на водопровод Стомана Ф273

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: в кв. "Васил Левски"

Предполагаемо време за отстраняване: 29.05.2024 до 13:00

Авария на водопровод Стомана Ф159

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: в кв. "Васил Левски"

Предполагаемо време за отстраняване: 28.05.2024 до 14:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф2"

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: в кв. "Васил Левски"

Предполагаемо време за отстраняване: 23.05.2024 до 13:00

Авария на СВО Поц. стомана Ф2"

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: на ул. Се"васт Огнян"

Предполагаемо време за отстраняване: 17.05.2024 до 14:00

Авария на водопровод Стомана Ф219

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: на ул. "Гурко"

Предполагаемо време за отстраняване: 16.05.2024 до 19:00

Авария на водопровод Стомана Ф108

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: на ул. "Гурко"

Предполагаемо време за отстраняване: 30.04.2024 до 13:00

Авария на водопровод Стомана Ф159

Район Ботевград, гр. Ботевград

Предполагаемо време за отстраняване: 23.04.2024 до 14:00

Авария на водопровод Стомана Ф159

Район Ботевград, гр. Ботевград

Предполагаемо време за отстраняване: 16.04.2024 до 14:00

Авария на водопровод Стомана Ф377

Район Ботевград, гр. Ботевград

Местоположение: на ул. "Захари Стоянов"

Предполагаемо време за отстраняване: 15.04.2024 до 14:00

Авария на водопровод Стомана Ф273

Район Ботевград, гр. Ботевград

Предполагаемо време за отстраняване: 10.04.2024 до 13:00