Работно посещение по проект „Бенчмаркинг 2022“ в Солун и Лерин (Флорина), Гърция

В периода от 5 до 8 юни 2023 година, представител на „ВиК“ ЕООД- София взе участие в организираното от Българска асоциация по водите (БАВ) – международно работно посещение, което бе включено в годишната програма на участващите оператори в проекта „Сравнителен анализ (Бенчмаркинг) на ВиК дружества“. Посещението се проведе в два града – Солун и Флорина в Гърция.

Българската делегация бе съставена от представители на „ВиК“ ЕООД- София, „Вик“-Търговище, „Вик“-Шумен, „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-Дунав“ ЕООД – Разград, „ВиК-Сливен“, „Вик“ ЕООД – Пловдив .

Работното посещение започна със среща с колегите от „ВиК Лерин“ (Флорина). Основната тема на посещението бе отчитане на водомери с дистанционно управление и инфраструктура за биологично пречистване на отпадъчни води. В рамките на срещата бе представена презентация относно доставката и монтажа на телеметрична система за дистанционно управление. Участниците имаха възможността да разгледат и посетят Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Лерин, като основният фокус бе върху системата им за активна утайка.

Програмата продължи, с работна среща с колегите от Olympios Group of Companies, на която темата бе „Дигитализация на водните услуги“. Чрез дискусии и обмен на опит, целта бе да се намерят най-добрите  практики за намаляване емисиите на парникови газове в цикъла на водоснабдяване с питейна вода.

На последния ден от работното посещение участниците се явиха на откриването на изложението Forward Green, което се проведе в международния изложбен център в Солун. Това бе едно от най-големите събития в областта на кръговата икономика и събра 138 изложители от цял свят. Гордостта е, че България бе избрана като Почетна страна на това значимо изложение.

Forward Green има за цел създаването на нова култура на кръговата икономика.Това бе ясно подчертано по време на откриването на изложението, когато държавният министър на Гърция, г-н Василиос Скурис, сподели своето виждане. Той подчерта необходимостта от сътрудничество между всички партньори – Европейския съюз, правителствата и регионите, за да се изгради истинска кръгова икономика. Преходът към кръговата икономика е проект с многоизмерен характер.

Президентът на България, г-н Румен Радев, изрази своето послание за успеха на Forward Green и за избора на България като Почетна страна в събитието. Посланикът на България в Гърция, г-н Валентин Порязов, представи посланието на г-н Радев и подчерта близките гръцко-български отношения и стратегическото сътрудничество между двете страни в региона.

Работното посещение по проект „Бенчмаркинг 2022“ в Солун и Лерин (Флорина), Гърция, бе изключително ценно и успешно за всички участници.

 Благодарение на организацията на Българската асоциация по водите (БАВ) и нашите домакини от Гърция, ние имахме възможността да се срещнем, споделим опит и обменяме идеи с нашите  колеги от ВиК сектора.

“ВиК” EООД -София изказва своята благодарност и признателност към всички организатори и домакини, които направиха това работно посещение възможно. Това бе едно незабравимо и ценно преживяване, което ще ни помогне да продължим да развиваме и подобряваме нашите ВиК услуги в бъдеще.